Odśnieżanie dachów jest czynnością niebezpieczną nie tylko dla osoby, która wykonuje tą czynność, ale również dla osób postronnych, które korzystają z posesji, czasami nieświadomych tego, że trwa praca na wysokości.

Jeżeli nie posiadasz odpowiednich uprawnień do pracy na wysokości, nie tylko w warunkach zimowych, narażasz swoje  życie i zdrowie na niebezpieczeństwo! Pamiętaj również o tym, że ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających w obrębie Twojej posesji!

Pamiętaj o tym, że zgodnie z prawem budowlanym: „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Zlecając nam odśnieżanie lub czyszczenie dachu możesz mieć pewność, że zapewnimy bezpieczeństwo i profesjonalizm wykonanej usługi
.